စာေပေဟာေျပာပြဲမွတ္တမ္း (အသံဖိုင္မ်ား)စာေပေဟာေျပာပြဲ အေခြမ်ားစုစည္းမွဳ စာေရးဆရာ၏မွတ္စု (စကၤာပူ ၂၀၀၉) (ဂ်ဴး) http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp ဘ၀ႏွင့္စာေပ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဂ်ဴး) http://www.mediafire.com/download.php?z6g884ilhlaislx စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ မွတ္စုမ်ား (ျမင္းျခံ) (ဂ်ဴး) http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ (ေတာင္ငူ) (ဂ်ဴး) http://www.mediafire.com/download.php?dvkap33dbbsqoaj အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (စကၤာပူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?wi1dhp8mhjtxc4y သို႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?2nn3nid9e7gbhol ကြ်န္ေတာ္ ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္-၂ (ေျမာင္းတကာ) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?x5i3uc6di0za504 သို႕ ေမာ္လျမိဳင္၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?b55jazp97sefsb1 ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ (ျမင္းျခံ) ခ်စ္ဦးညိဳ http://www.mediafire.com/download.php?wke7oomteuxtbve သို႕ အုန္းႏွဲ၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?5upd6c2x3rp2ykq သို႕ ေတာင္ငူမွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ေတာင္ငူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?jjm5xjo907bjwdp ဇရပ္ကုန္းအတြက္ စာေပလက္ေဆာင္ (ေျမာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?o0lalnk361os761 အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (အသုတ္) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?tu7fj0rntr7n0wj နည္းပညာ (ေရႊည၀ါ) (ခ်စ္ဦးညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?hkh30ksqke9039m အဘိဓမၼာမွ ေပးေသာ ဘ၀အျမင္ (ေရႊည၀ါ) (ေဒါင္တာမင္းတင္မြန္) http://www.mediafire.com/download.php?tcbrgdgcq3rn9de တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ (ေမာ္လျမိဳင္) (အတၱေက်ာ္) http://www.mediafire.com/download.php?04q82w7hiwxs97k အေမြ (YMCA) (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?vg52kxtf5my0bnc ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?2p82p2f1a6d5280 လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (စာေပေလာက) (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?5d00ot2nne9cxgr ကိုယ္က်င့္ပညာ (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?tijx3jqiungsdht ပညာ (မံုရြာ) (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?b9zd3u4cjvcvusu ယေန႕လူငယ္ႏွင့္ ယေန႕ရသစာေပ( မေကြး) (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?g4ho2mqd0j2ewiw ဆရာေအာင္သင္း -ပညာ (မံုရြာ) http://www.mediafire.com/download.php?65k5ey8z0xxymk9 ယေန႕လူငယ္ ေအာင္ျမင္မွဳ (ေပ်ာ္ဖြယ္) (ဆရာေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?bamjbencix4gbrv စာဖတ္ပါ။ ေတြးပါ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေကာင္းသန္႕) http://www.mediafire.com/download.php?1b9uwtz1cvk7td3 စာေပးေရးရာ (ေျမာင္းတကာ) (ေကာင္းသန္႕) http://www.mediafire.com/download.php?avul295l32ga1ke ဘ၀ထဲက စာမ်ား (ခက္မာ) http://www.mediafire.com/download.php?15l1ay4l33siz24 စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ခင္ခင္ထူး) http://www.mediafire.com/download.php?1za6v9kben3abo7 အညာဓေလ့ ရြာဓေလ့ (ေတာင္ငူ) (ခင္ခင္ထူး) http://www.mediafire.com/download.php?znw7s7wizrojdb1 ဘ၀မရွံုးသူမ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္စိန္ေထြး) http://www.mediafire.com/?nhhelhsv0h5ha34 သုတရသစာေပ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း) http://www.mediafire.com/download.php?rr5q5tr41gkzyyn ရသစာေပ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း) http://www.mediafire.com/download.php?9hbo4pfrqiwhnur သုတရသစာေပ (မဂၤလာဒံု) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း) http://www.mediafire.com/download.php?p2lop4y1fxd0szi သုတရသစာေပ (ေျမာင္) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း) http://www.mediafire.com/download.php?ap3jwjqpa62l1a7 ရသစာေပ (အသုတ္) (ေမာင္စိန္၀င္း- ပုတီးကုန္း) http://www.mediafire.com/download.php?nu09detpnhkp4hk ဘ၀မွစာ၊ စာမွ ဘ၀ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္ http://www.mediafire.com/download.php?aoujvbjq50466h7 ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (ေတာင္ငူ) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္) http://www.mediafire.com/download.php?6952watpwuxg5le ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (မဂၤလာဒံု) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္) http://www.mediafire.com/download.php?qdjpe05x61pue71 ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္) http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u မွ်တေသာစိတ္ထား (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္) http://www.mediafire.com/download.php?l9wj7ceg3c9yc19 စာေပႏွင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္) http://www.mediafire.com/download.php?qx5hbjhes9t7lon ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္) http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u အမ်ိဳးသားေန႕ (ေမာင္စြမ္းရည္) http://www.mediafire.com/download.php?n4e53ef45cnf8zx ရယ္စရာ ေမာစရာ (ကေနာင္ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?dbq6df1l18vevus ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေျမာင္းတကာ) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?dsa278p2rdr284z ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6 ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6 ႏွလံုးလွပါေစ (ေအာင္လံ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?ezc41vk989vh3iu ဘ၀အလွအတြက္ စာအလွမ်ား (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?72ktu56kleb6n6k စာအလွမွ ရြာအလွသို႕ (ေတာင္ငူ) (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?hsmmoagrblexp87 တကယ့္လူ (ေမာင္သာခ်ိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?wdys4vmojd84x6x စိတ္မ်က္စိကို ဖြင့္ရေအာင္ http://www.mediafire.com/download.php?w3r3cedweckb8hj ကေနာင္အလြမ္း၊ ထူးဆန္းေထြလာ ေျမကမၻာ (ကေနာင္) ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း http://www.mediafire.com/download.php?zi3p17aiv3bnlgn ေရးသူ၏ ပရိယာယ္၊ ဖတ္သူ၏ခံစားမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေအာင္ျပည့္) http://www.mediafire.com/download.php?16db9bub78k9e9g လူႏွင့္ ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?8aub7ut4a7y4wg7 လူႏွင့္ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?c5gdnl89ce3nj0c လူငယ္ေတြနဲ႕ အနာဂတ္ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေအာင္သင္း http://www.mediafire.com/download.php?r0g9z9za8w2iv34 ဆရာေအာင္သင္း- စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၁) http://www.mediafire.com/download.php?fx72i72ty88f6mi ဆရာေအာင္သင္း - စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၂) http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c ဆရာေအာင္သင္း -စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၃) http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္)( ဆရာေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?0u7a4egqhme2a1a ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္) (ဆရာေအာင္သင္း) http://www.mediafire.com/download.php?675v8ie6xu38943 လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (ေအာင္သင္း-အသံသြင္းစာအုပ္) http://www.mediafire.com/download.php?qldpxsnoj1cmm41 ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (ကေနာင္ ) (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?et61awgkc18suro ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?fc54tvznw7cncvn အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?4f2usnavz8q4imj အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာင္လံ) (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?936e9g4359esb1g အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?56ki6sid0h7919k ေပ်ာ္ရာမွမေနရ၊ ေတာ္ရာမွာ ေနရ (UAE) (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?6778q61dfv5umx3 ဘ၀အေရးႏွင့္ ကာတြန္းအေတြး (အသုတ္) (ေအာ္ပီက်ယ္) http://www.mediafire.com/download.php?pq1h967f9t5bib2 လူသစ္ စိတ္သစ္ (အုန္းနဲ) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ) http://www.mediafire.com/download.php?hwqb55dqv1bzr5m စကားလက္ေဆာင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ) http://www.mediafire.com/download.php?ty392ncrc8xzs7b စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေရး (ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ) http://www.mediafire.com/download.php?569v32ct6ba6a39 လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ် စိတ္ပညာ (ရွိဳင္းဟုတ္ ) (ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္) http://www.mediafire.com/download.php?y27652wjt3ve2c5 ဟန္ခ်က္ညီ စိတ္ထား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာသိန္းလြင္) http://www.mediafire.com/download.php?4a80stx3iz7v3l5 ရယ္စရာ ေမာင္စရာ (ရွိဳင္းဟုတ္) (အီၾကာေကြး) http://www.mediafire.com/download.php?4nizzz3ge3gn1oc အသိပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ဤကမၻာ (ဟိန္းလတ္) http://www.mediafire.com/download.php?uupxunawkb4kray ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇာတ္မွ လူ႕သဘာ၀ (ေမာ္လျမိဳင္) လွထြန္း (ျမန္မာစာ) http://www.mediafire.com/download.php?793f9jjo24izv78 စိတ္ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) သိပၸံမွဴးတင္ http://www.mediafire.com/download.php?w9qfxv86exo1znw အေမြခံထိုက္ေစ (ေမာ္လျမိဳင္) (ကိုတာ) http://www.mediafire.com/download.php?soaeqwavs8hzvsg ပံုျပင္မ်ား (ေမာ္လျမိဳင္) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္) http://www.mediafire.com/download.php?rlcz3r0zf7o6s5z လမ္းေပၚမွာ (ေတာင္ငူ) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္) http://www.mediafire.com/download.php?cl6aqab3ba62p12 ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (ေမာင္လျမိဳင္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေစာမင္း) http://www.mediafire.com/download.php?apubcbiv6x6ju2z ဗ်ဴတီပါလာ ႏွင့္ မေဟာ္သဓာ (ရွိဳင္းဟုတ္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေဇာမင္း) http://www.mediafire.com/download.php?ceb2bfcgmr13xwc သန္႕စင္လွပ အိမ္ရွင္မ (လဲ့လဲ့တင္) http://www.mediafire.com/download.php?c9nqi1gncxn34yh အမ်ိဳးသားေရး ေတးဂီတ (၂၀၀၉) (မာမာေအး) http://www.mediafire.com/download.php?qhw4mb1m4ul8hqf စာဖတ္ျခင္း အႏုပညာ (ေမးျငိမ္း) http://www.mediafire.com/download.php?2aa3i3n3d497vo0 က်မ္းမာေရး (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္ေမာင္လွိဳင္-အပ္စိုက္ကု) http://www.mediafire.com/download.php?osva94dd32hibob မိခင္ျဖစ္လာမည့္ အပ်ိဳစင္မ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ျမျမလွိဳင္) http://www.mediafire.com/download.php?d8l6a2ajb8ygm2d တစ္ခါသံုး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (စကၤာပူ) (ေန၀င္ျမင့္) http://www.mediafire.com/download.php?psjbh9bps823b7m စာေပေရးရာ (ေမာင္လျမိဳင္) (ေန၀င္းျမင့္) http://www.mediafire.com/download.php?sy3ivt7iopuvk6m ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေအာင္လံ) (ေန၀င္းျမင့္) http://www.mediafire.com/download.php?ho5ozmp5m8d50sz ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေတာင္ငူ) (ေန၀င္းျမင့္) http://www.mediafire.com/download.php?ak43re5flr89x7q ကြ်န္မႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း ၊စာေရးျခင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း )(ႏုႏုရည္ -အင္း၀) http://www.mediafire.com/download.php?qlvvpugwavn5d3n ကြ်န္မဖတ္တဲ့စာ၊ ကြ်န္မ ေရးတဲ့စာ (ေတာင္ငူ) (ႏုႏုရည္-အင္း၀) http://www.mediafire.com/download.php?9dgdgs6rmp83k14 ရသစာေပ (အသုတ္) (ႏုႏုရည္-အင္း၀) http://www.mediafire.com/download.php?nmfozqzh99ml178 စာေပႏွင့္ ဘ၀ ႏုႏုရည္ (အင္း၀) http://www.mediafire.com/download.php?v9lv3g7k339qxhe စာေရးသူမွ စာဖတ္သူသို႕ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း) http://www.mediafire.com/download.php?y7qv9yf9i93ia23 စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကကုန္ျခင္း (ျငိမ္းမင္း) http://www.mediafire.com/download.php?f4dqabmawo8fmmx ဘ၀ထဲက ဇတ္ညႊန္း (ျငိမ္းမင္း) http://www.mediafire.com/download.php?qryohcucaaafi73 ျမန္မာ့အသံ ေရႊျပည္ (ဦးဘတင္) http://www.mediafire.com/download.php?6hbkac775xcc1ca မ်က္ၾကည္လႊာ (မဂၤလာဒံု) (သန္းျမင့္ေအာင္) http://www.mediafire.com/download.php?xv4w5vq9pu6j9jd မသိမသာ (စစ္ကိုင္း)( ဦးဘုန္း -ဓါတု) http://www.mediafire.com/download.php?ccwqa490zyaz3iw ေခါင္းေလာင္းသံ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဦးဘုန္း-ဓါတု) http://www.mediafire.com/download.php?yweh2q3y8x1hmiq အိမ္ (ျမင္းျခံ) (ဦးဘုန္း-ဓါတု) http://www.mediafire.com/download.php?c5p1sth3rkxuthj အဖိုးေျပာေသာပံုျပင္မ်ား (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု) http://www.mediafire.com/download.php?239q8ni7jqhq5cu သရက္ေစ့ (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု) http://www.mediafire.com/download.php?53uqkkdg29ic41t စာေကာင္းေပေကာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)(ဦးသိန္းလြင္) http://www.mediafire.com/download.php?4f8m4fctbbfc63k စာေပႏွင့္ အႏုပညာ (၀င္းေဖ) http://www.mediafire.com/download.php?gp5fpd0zyi7jqdf စြန္႕ဦးတီထြင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ရဲျမင့္-စြန္႕ဦးတီထြင္) http://www.mediafire.com/download.php?o7o8zfooba4ojs7 ဇဂနာ ကမာရြတ္ေဟာေျပာပြဲ http://www.mediafire.com/download.php?cmsqgajgc87orqf အၾကည္ေတာ္ - လမင္းဖမ္းပြဲ http://www.mediafire.com/download.php?7vt3x3ewq3175c5 အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေကသီလြင္) http://www.mediafire.com/download.php?bgf6ye6rdobrbl5 ၾကက္၊ ငွက္တုန္ေကြးေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္) http://www.mediafire.com/download.php?oykoj56o7x9hoy0 ေသြးဆံုးတာနဲ႕ အိုေရာလား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန္႕) http://www.mediafire.com/download.php?miu9qyov5mk4dqc သင့္အေရျပားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ (ေဒါက္တာ ျမင့္ျမင့္ၾကည္) http://www.mediafire.com/download.php?1kwyzadhcrqq8b1 ကုရာနတၱိ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါင္တာတင့္လြင္) http://www.mediafire.com/download.php?p3880avd88z40mm ဗုဒၶပညာ (ေရႊည၀ါ) (နႏၵာသိန္းဇံ) http://www.mediafire.com/download.php?hp33fy68ljok28n အေမစားေသာ ထမင္းတစ္နပ္ (ဦးသုခ) http://www.mediafire.com/download.php?3w29w89nhelyfmq

စာေရးဆရာ၏မွတ္စု (စကၤာပူ ၂၀၀၉) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp

ဘ၀ႏွင့္စာေပ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?z6g884ilhlaislx

စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ မွတ္စုမ်ား (ျမင္းျခံ) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?5xp4ca11zvxxbhp

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ (ေတာင္ငူ) (ဂ်ဴး)
http://www.mediafire.com/download.php?dvkap33dbbsqoaj

အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (စကၤာပူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?wi1dhp8mhjtxc4y

သို႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?2nn3nid9e7gbhol

ကြ်န္ေတာ္ ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္-၂ (ေျမာင္းတကာ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?x5i3uc6di0za504

သို႕ ေမာ္လျမိဳင္၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?b55jazp97sefsb1

ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ (ျမင္းျခံ) ခ်စ္ဦးညိဳ
http://www.mediafire.com/download.php?wke7oomteuxtbve

သို႕ အုန္းႏွဲ၊ မွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?5upd6c2x3rp2ykq

သို႕ ေတာင္ငူမွ ခ်စ္ဦးညိဳ (ေတာင္ငူ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?jjm5xjo907bjwdp

ဇရပ္ကုန္းအတြက္ စာေပလက္ေဆာင္ (ေျမာင္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?o0lalnk361os761

အႏုပညာဖန္တီးသူႏွင့္ အႏုပညာ ခံစားသူ (အသုတ္) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?tu7fj0rntr7n0wj

နည္းပညာ (ေရႊည၀ါ) (ခ်စ္ဦးညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?hkh30ksqke9039m

အဘိဓမၼာမွ ေပးေသာ ဘ၀အျမင္ (ေရႊည၀ါ) (ေဒါင္တာမင္းတင္မြန္)
http://www.mediafire.com/download.php?tcbrgdgcq3rn9de

တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ (ေမာ္လျမိဳင္) (အတၱေက်ာ္)
http://www.mediafire.com/download.php?04q82w7hiwxs97k

အေမြ (YMCA) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?vg52kxtf5my0bnc

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?2p82p2f1a6d5280

လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (စာေပေလာက) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?5d00ot2nne9cxgr

ကိုယ္က်င့္ပညာ (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?tijx3jqiungsdht

ပညာ (မံုရြာ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?b9zd3u4cjvcvusu

ယေန႕လူငယ္ႏွင့္ ယေန႕ရသစာေပ( မေကြး) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?g4ho2mqd0j2ewiw

ဆရာေအာင္သင္း -ပညာ (မံုရြာ)
http://www.mediafire.com/download.php?65k5ey8z0xxymk9

ယေန႕လူငယ္ ေအာင္ျမင္မွဳ (ေပ်ာ္ဖြယ္) (ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?bamjbencix4gbrv

စာဖတ္ပါ။ ေတြးပါ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?1b9uwtz1cvk7td3

စာေပးေရးရာ (ေျမာင္းတကာ) (ေကာင္းသန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?avul295l32ga1ke

ဘ၀ထဲက စာမ်ား (ခက္မာ)
http://www.mediafire.com/download.php?15l1ay4l33siz24

စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ခင္ခင္ထူး)
http://www.mediafire.com/download.php?1za6v9kben3abo7

အညာဓေလ့ ရြာဓေလ့ (ေတာင္ငူ) (ခင္ခင္ထူး)
http://www.mediafire.com/download.php?znw7s7wizrojdb1

ဘ၀မရွံုးသူမ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္စိန္ေထြး)
http://www.mediafire.com/?nhhelhsv0h5ha34

သုတရသစာေပ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?rr5q5tr41gkzyyn

ရသစာေပ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?9hbo4pfrqiwhnur

သုတရသစာေပ (မဂၤလာဒံု) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?p2lop4y1fxd0szi

သုတရသစာေပ (ေျမာင္) (ေမာင္စိန္၀င္း-ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?ap3jwjqpa62l1a7

ရသစာေပ (အသုတ္) (ေမာင္စိန္၀င္း- ပုတီးကုန္း)
http://www.mediafire.com/download.php?nu09detpnhkp4hk

ဘ၀မွစာ၊ စာမွ ဘ၀ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္
http://www.mediafire.com/download.php?aoujvbjq50466h7

ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (ေတာင္ငူ) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?6952watpwuxg5le

ဘ၀မွစာ၊ စာမွဘ၀ (မဂၤလာဒံု) (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qdjpe05x61pue71

ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u

မွ်တေသာစိတ္ထား (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?l9wj7ceg3c9yc19

စာေပႏွင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qx5hbjhes9t7lon

ေအာင္စိတ္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)
http://www.mediafire.com/download.php?5hwgmciqmnn6t7u

အမ်ိဳးသားေန႕ (ေမာင္စြမ္းရည္)
http://www.mediafire.com/download.php?n4e53ef45cnf8zx

ရယ္စရာ ေမာစရာ (ကေနာင္ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?dbq6df1l18vevus

ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေျမာင္းတကာ) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?dsa278p2rdr284z

ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6

ႏွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?c20t6367t7ylcf6

ႏွလံုးလွပါေစ (ေအာင္လံ ၂၀၁၀) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?ezc41vk989vh3iu

ဘ၀အလွအတြက္ စာအလွမ်ား (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?72ktu56kleb6n6k

စာအလွမွ ရြာအလွသို႕ (ေတာင္ငူ) (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?hsmmoagrblexp87

တကယ့္လူ (ေမာင္သာခ်ိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?wdys4vmojd84x6x

စိတ္မ်က္စိကို ဖြင့္ရေအာင္
http://www.mediafire.com/download.php?w3r3cedweckb8hj

ကေနာင္အလြမ္း၊ ထူးဆန္းေထြလာ ေျမကမၻာ (ကေနာင္) ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း
http://www.mediafire.com/download.php?zi3p17aiv3bnlgn

ေရးသူ၏ ပရိယာယ္၊ ဖတ္သူ၏ခံစားမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေအာင္ျပည့္)
http://www.mediafire.com/download.php?16db9bub78k9e9g

လူႏွင့္ ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?8aub7ut4a7y4wg7

လူႏွင့္ပညာ (ဟသၤာတ) (ေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?c5gdnl89ce3nj0c

လူငယ္ေတြနဲ႕ အနာဂတ္ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေအာင္သင္း
http://www.mediafire.com/download.php?r0g9z9za8w2iv34

ဆရာေအာင္သင္း- စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၁)
http://www.mediafire.com/download.php?fx72i72ty88f6mi

ဆရာေအာင္သင္း - စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၂)
http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c

ဆရာေအာင္သင္း -စာေပထဲက လူငယ္သမိုင္း (၃)
http://www.mediafire.com/download.php?d0zrqy8xij2wj8c

ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္)( ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?0u7a4egqhme2a1a

ဒီေန႕လူငယ္ေတြ (ျမန္ေအာင္) (ဆရာေအာင္သင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?675v8ie6xu38943

လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (ေအာင္သင္း-အသံသြင္းစာအုပ္)
http://www.mediafire.com/download.php?qldpxsnoj1cmm41

ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (ကေနာင္ ) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?et61awgkc18suro

ဗမာေတြ ေပ်ာ္ၾကပါေစ (စကၤာပူ ၂၀၁၀) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?fc54tvznw7cncvn

အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?4f2usnavz8q4imj

အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေအာင္လံ) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?936e9g4359esb1g

အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ (ေမာ္လျမိဳင္) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?56ki6sid0h7919k

ေပ်ာ္ရာမွမေနရ၊ ေတာ္ရာမွာ ေနရ (UAE) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?6778q61dfv5umx3

ဘ၀အေရးႏွင့္ ကာတြန္းအေတြး (အသုတ္) (ေအာ္ပီက်ယ္)
http://www.mediafire.com/download.php?pq1h967f9t5bib2

လူသစ္ စိတ္သစ္ (အုန္းနဲ) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
http://www.mediafire.com/download.php?hwqb55dqv1bzr5m

စကားလက္ေဆာင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)
http://www.mediafire.com/download.php?ty392ncrc8xzs7b

စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေရး (ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ)
http://www.mediafire.com/download.php?569v32ct6ba6a39

လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ် စိတ္ပညာ (ရွိဳင္းဟုတ္ ) (ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္)
http://www.mediafire.com/download.php?y27652wjt3ve2c5

ဟန္ခ်က္ညီ စိတ္ထား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာသိန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?4a80stx3iz7v3l5

ရယ္စရာ ေမာင္စရာ (ရွိဳင္းဟုတ္) (အီၾကာေကြး)
http://www.mediafire.com/download.php?4nizzz3ge3gn1oc

အသိပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ဤကမၻာ (ဟိန္းလတ္)
http://www.mediafire.com/download.php?uupxunawkb4kray

ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇာတ္မွ လူ႕သဘာ၀ (ေမာ္လျမိဳင္) လွထြန္း (ျမန္မာစာ)
http://www.mediafire.com/download.php?793f9jjo24izv78

စိတ္ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ (ရွိဳင္းဟုတ္) သိပၸံမွဴးတင္
http://www.mediafire.com/download.php?w9qfxv86exo1znw

အေမြခံထိုက္ေစ (ေမာ္လျမိဳင္) (ကိုတာ)
http://www.mediafire.com/download.php?soaeqwavs8hzvsg

ပံုျပင္မ်ား (ေမာ္လျမိဳင္) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)
http://www.mediafire.com/download.php?rlcz3r0zf7o6s5z

လမ္းေပၚမွာ (ေတာင္ငူ) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)
http://www.mediafire.com/download.php?cl6aqab3ba62p12

ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး (ေမာင္လျမိဳင္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေစာမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?apubcbiv6x6ju2z

ဗ်ဴတီပါလာ ႏွင့္ မေဟာ္သဓာ (ရွိဳင္းဟုတ္) ၾကည္မင္း (ေက်ာ္ေဇာမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?ceb2bfcgmr13xwc

သန္႕စင္လွပ အိမ္ရွင္မ (လဲ့လဲ့တင္)
http://www.mediafire.com/download.php?c9nqi1gncxn34yh

အမ်ိဳးသားေရး ေတးဂီတ (၂၀၀၉) (မာမာေအး)
http://www.mediafire.com/download.php?qhw4mb1m4ul8hqf

စာဖတ္ျခင္း အႏုပညာ (ေမးျငိမ္း)
http://www.mediafire.com/download.php?2aa3i3n3d497vo0

က်မ္းမာေရး (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေမာင္ေမာင္လွိဳင္-အပ္စိုက္ကု)
http://www.mediafire.com/download.php?osva94dd32hibob

မိခင္ျဖစ္လာမည့္ အပ်ိဳစင္မ်ား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ျမျမလွိဳင္)
http://www.mediafire.com/download.php?d8l6a2ajb8ygm2d

တစ္ခါသံုး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (စကၤာပူ) (ေန၀င္ျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?psjbh9bps823b7m

စာေပေရးရာ (ေမာင္လျမိဳင္) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?sy3ivt7iopuvk6m

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေအာင္လံ) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?ho5ozmp5m8d50sz

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က (ေတာင္ငူ) (ေန၀င္းျမင့္)
http://www.mediafire.com/download.php?ak43re5flr89x7q

ကြ်န္မႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း ၊စာေရးျခင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း )(ႏုႏုရည္ -အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?qlvvpugwavn5d3n

ကြ်န္မဖတ္တဲ့စာ၊ ကြ်န္မ ေရးတဲ့စာ (ေတာင္ငူ) (ႏုႏုရည္-အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?9dgdgs6rmp83k14

ရသစာေပ (အသုတ္) (ႏုႏုရည္-အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?nmfozqzh99ml178

စာေပႏွင့္ ဘ၀ ႏုႏုရည္ (အင္း၀)
http://www.mediafire.com/download.php?v9lv3g7k339qxhe

စာေရးသူမွ စာဖတ္သူသို႕ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?y7qv9yf9i93ia23

စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကကုန္ျခင္း (ျငိမ္းမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?f4dqabmawo8fmmx

ဘ၀ထဲက ဇတ္ညႊန္း (ျငိမ္းမင္း)
http://www.mediafire.com/download.php?qryohcucaaafi73

ျမန္မာ့အသံ ေရႊျပည္ (ဦးဘတင္)
http://www.mediafire.com/download.php?6hbkac775xcc1ca

မ်က္ၾကည္လႊာ (မဂၤလာဒံု) (သန္းျမင့္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/download.php?xv4w5vq9pu6j9jd

မသိမသာ (စစ္ကိုင္း)( ဦးဘုန္း -ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?ccwqa490zyaz3iw

ေခါင္းေလာင္းသံ (ေမာ္လျမိဳင္) (ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?yweh2q3y8x1hmiq

အိမ္ (ျမင္းျခံ) (ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?c5p1sth3rkxuthj

အဖိုးေျပာေသာပံုျပင္မ်ား (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?239q8ni7jqhq5cu

သရက္ေစ့ (ေျမာင္) ( ဦးဘုန္း-ဓါတု)
http://www.mediafire.com/download.php?53uqkkdg29ic41t

စာေကာင္းေပေကာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)(ဦးသိန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?4f8m4fctbbfc63k

စာေပႏွင့္ အႏုပညာ (၀င္းေဖ)
http://www.mediafire.com/download.php?gp5fpd0zyi7jqdf

စြန္႕ဦးတီထြင္ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ရဲျမင့္-စြန္႕ဦးတီထြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?o7o8zfooba4ojs7

ဇဂနာ ကမာရြတ္ေဟာေျပာပြဲ
http://www.mediafire.com/download.php?cmsqgajgc87orqf

အၾကည္ေတာ္ - လမင္းဖမ္းပြဲ
http://www.mediafire.com/download.php?7vt3x3ewq3175c5

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေကသီလြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?bgf6ye6rdobrbl5

ၾကက္၊ ငွက္တုန္ေကြးေရာဂါ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?oykoj56o7x9hoy0

ေသြးဆံုးတာနဲ႕ အိုေရာလား (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန္႕)
http://www.mediafire.com/download.php?miu9qyov5mk4dqc

သင့္အေရျပားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ (ေဒါက္တာ ျမင့္ျမင့္ၾကည္)
http://www.mediafire.com/download.php?1kwyzadhcrqq8b1

ကုရာနတၱိ (ရွိဳင္းဟုတ္) (ေဒါင္တာတင့္လြင္)
http://www.mediafire.com/download.php?p3880avd88z40mm
ဗုဒၶပညာ (ေရႊည၀ါ) (နႏၵာသိန္းဇံ)
http://www.mediafire.com/download.php?hp33fy68ljok28n

အေမစားေသာ ထမင္းတစ္နပ္ (ဦးသုခ)
http://www.mediafire.com/download.php?3w29w89nhelyfmq

                                     မူရင္း   fb ကေန ကူးယူေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္...

အားလုံးအတြက္ ေစတနာထားျပီး ေတြ႕သမွ် သိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေနပါမည္... Facebook မွာလဲ Like ေပးခဲ့ပါက ဖတ္နိဳင္ပါျပီ...တုန္႕ျပန္မွဳအေနျဖင့္ စကားေလးတစ္ခြန္းေတာ့ ခ်န္ေပးေစလိုပါတယ္....ေလးစားစြာျဖင့္.. လယ္တီေျမသား။..............။
လာလည္နိဳင္ပါတယ္...
www.ninilayy.com
www.aungsanmks.blogspot.com
www.herostown.blogspot.com

1 comments:

MINLWIN said...

ေက်းဇူးႀကီးလွေသာ လယ္တီေျမသား ကၽြန္ေတာ္ တို ့ မသိရွိေသးေသာ မရရွိေသးေသာ ဗဟုသုတ မ်ား ကို ေပးစြမ္းသလို လယ္တီ ေျမသား လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ ေအာင္ျမင္မူ ့ မ်ားဆထက္ ဆထက္ တိုး ပြား ပါေစေသာ၀္.......

ျပီးေတာ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ မ်ား ကို video file ေလး နဲ ့ တင္ေပးေစခ်င္ပါေႀကာင္း စာတစ္ေႀကာင္းျဖင္ ့ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္.....

Post a Comment