အြန္လိုင္းေရဒီယိုေလးမ်ားအား စုစည္းထားပါတယ္...


 
အြန္လိုင္းေရဒီယိုေလးမ်ားအား  မိမိတို႕ဘေလာ့မွာ တင္ျပီးနားဆင္လိုပါက  စုစည္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

MYMC RADIO 

 <div style="width: 800px; height: auto; padding-left: 100px;">
<p>
<a href="http://radio.mymclub.net"><img src="http://www.mymclub.net/main/images/misc/mymcradio_logo.png" border="0" alt="MYMC Radio" title="Go to MYMC Radio page" width="240" height="50" style="border: 0pt none; align:center;" /></a><iframe style="border:none;"
src="http://www.mymclub.net/main/specialprogram/temp/radio_stats_2.php" width="300px;"></iframe><img src="//img2.blogblog.com/img/video_object.png" style="background-color: #b2b2b2; height: 45px; width: 300px; " class="BLOGGER-object-element tr_noresize tr_placeholder" id="BLOGGER_object_1" data-original-id="BLOGGER_object_1" /></p>
<p>
<span style="font-size: small;" mce_style="font-size: small;"> </span></p>
</div>

 စည္းလုံးျခင္းသံစဥ္ေရဒီယိုေလးပါ

  <img src="//img2.blogblog.com/img/video_object.png" style="background-color: #b2b2b2; height: 60px; width: 260px; " class="BLOGGER-object-element tr_noresize tr_placeholder" id="BLOGGER_object_1" data-original-id="BLOGGER_object_1" /> 

အြန္လိုင္းေရဒီယိုသံစဥ္

  <iframe src="http://cp.freeshoutcast.com/scripts/song.php?port=55358&host=s1" frameborder="0" height="25" scrolling="no" width="260">ERROR!</iframe><dr><div style="position: relative; top: -10px;" align="center">
<script language="JavaScript" src="audio-player.js" type="text/javascript"></script><br style="color: rgb(51, 204, 0);" /><img src="//img2.blogblog.com/img/video_object.png" style="background-color: #b2b2b2; height: 24px; width: 260px; " class="BLOGGER-object-element tr_noresize tr_placeholder" id="webplayer" data-original-id="webplayer" /></div>
</dr> 

အေနာက္တိုင္းသံစဥ္ေရဒီယိုေလးပါ

 <a id="onlineRadioLink" href="http://radiotuna.com/">free music</a><script type="text/javascript" src="http://radiotuna.com/OnlineRadioPlayer/EmbedRadio?playerParams=%7B%22styleSelection0%22%3A90%2C%22styleSelection1%22%3A142%2C%22styleSelection2%22%3A290%2C%22textColor%22%3A0%2C%22backgroundColor%22%3A15592941%2C%22buttonColor%22%3A16744626%2C%22glowColor%22%3A16744626%2C%22playerSize%22%3A240%2C%22playerType%22%3A%22style%22%7D&width=240&height=292"></script>
 အေ၀းေရာက္သံစဥ္ေရဒီယို

 <a href="http://www.malaysiainmyanmarradiomedia.blogspot.com/" style="display: block;"> <img alt="သီခ်င္မ်ားေတာင္းဆိုရန္" height="160px; " id="Header1_headerimg" src=" http://1.bp.blogspot.com/-zXK8AuTDjkE/UABlmhdcYlI/AAAAAAAAAMg/n3maIZxedns/s1600/a-way-yout-music.gif" style="display: block;" width=260px; " /></a><a href=" http://www.malaysiainmyanmarradiomedia.blogspot.com/" style="display: block;">
</a><embed src="http://184.173.176.125:26726/" type="application/x-mplayer2"
width="260" height="80" autostart="1" align="center" border="0"
transparentatstart="0" animationatstart="1" showcontrols="true"
showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="0" showtracker="1"
autosize="0" showstatusbar="1" displaysize="false" />
</embed>

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယုိေလးပါ

                                     .... သီခ်င္းေအာ္တိုလာတဲ့ ကုဒ္ပါ...
 <a  href="http://mrthangming.blogspot.com/2012/06/blog-post.html" target="_blank"><img   alt="အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို" src="http://4.bp.blogspot.com/-ICIpSFWNtDY/T-hjKFg0utI/AAAAAAAAAUw/1YHSvzEPdts/s320/mr+thangming.gif"  width="200" height="220" alt="အၿဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယို"  border="0"/></a><br /> <br /> <div  id="jukebox">
 <span id="music1"><embed  pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"  controltype="2" autostart="1" showstatusbar="1"  type="application/x-mplayer2" height="60"  src="http://wma2.viastreaming.net/APYTZ" id="music1" width="200"  showcontrols="1"   name="MediaPlayer1"><br /> <br />   </embed></span><br />   </div>
<br /> 

                               .........သီခ်င္းေအာ္တိုမလာတဲ့ကုဒ္ပါ........
  <a  href="http://mrthangming.blogspot.com/2012/06/blog-post.html" target="_blank"><img   alt="အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို" src="http://4.bp.blogspot.com/-ICIpSFWNtDY/T-hjKFg0utI/AAAAAAAAAUw/1YHSvzEPdts/s320/mr+thangming.gif"  width="200" height="220" alt="အၿဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယို"  border="0"/></a><br /> <br /> <div  id="jukebox">
 <span id="music1"><embed  pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"  controltype="2" autostart="0" showstatusbar="1"  type="application/x-mplayer2" height="100"  src="http://wma2.viastreaming.net/APYTZ" id="music1" width="200"  showcontrols="1"   name="MediaPlayer1"><br /> <br />   </embed></span><br />   </div>
<br />


 မိမိတို႕ အေနနဲ႕  မိမိတို႕ရဲ႕ ေရဒီယိုေလးအား  ထည့္သြင္းလိုပါက ကုဒ္မ်ားကို aungsan96@gmail.com
သို႕ ေပးပို႕ထားေစလိုပါတယ္...

ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ အဆင္မေျပတာမ်ားရွိခဲ့ပါက...cbox မွာ ေျပာခဲ့ၾကပါေနာ္..
<<<မန္ဘာ၀င္ျပီး...Fb Like ျခင္းျဖင့္ အားေပးၾကပါေနာ္>>>
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေနရာေလးမ်ားကိုလာလည္ၾကပါ။
 လယ္တီေျမသား www.ledimyethar.com
ဘေလာ့ခရီးသည္ http://aungsanmks.blogspot.com/
 ဓမၼႏွင့္စာေပနန္းေတာ္ www.ninilayy.com/

0 comments:

Post a Comment