မိမိဘေလာ့မွာ စာမ်က္ႏွာလွလွေလး ထားျခင္ရင္
မိတ္ေဆြအမ်ား စိတ္၀င္စားေစမယ့္ နည္းပညာေလးတစ္ခုေတာ့ ျဖစ္မွာပါ...
မိမိတို႕ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာေတြကို နံပါတ္ လွလွေလးေတြနဲ႕ ဖန္တီးေပးမဲ့ Colourful Page Navigation ဆိုတာေလးပါဘဲ...ကဲ ေျပာေနၾကာတယ္  မေျပာေန မၾကာ ဘူးေပါ့..ဟိဟိ
စလိုက္ရေအာင္...

ထည့္နည္း
======
   ►1.  Login လုပ္လုိက္ပါ ဘေလာ့ကာကို
   ►2.  Layout ကိုကလစ္ရပါ့မယ္ မိမိတို႕  Dashboard ကေနေပါ့
   ►3.  Add a Gadget ကိုကလစ္ေပးလုိက္ပါ
   ►4.  HTML/Javascript. ကိုကလစ္ျပီး က်လာတဲ့ ေဘာက္ေလးထဲမွာဘဲ
   ►5.  ေအာက္ကေပးထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကို ေကာ္ပီယူ ထည့္လိုက္ပါ
Style 1

<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->
<style type="text/css">
#blog-pager{padding:5px 0 !important;}
.showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #3b679e; background: -moz-linear-gradient(top, #3b679e 0%, #2b88d9 50%, #207cca 51%, #7db9e8 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#3b679e), color-stop(50%,#2b88d9), color-stop(51%,#207cca), color-stop(100%,#7db9e8)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#3b679e', endColorstr='#7db9e8',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #aebcbf; background: -moz-linear-gradient(top, #aebcbf 0%, #6e7774 50%, #0a0e0a 51%, #0a0809 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#aebcbf), color-stop(50%,#6e7774), color-stop(51%,#0a0e0a), color-stop(100%,#0a0809)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#aebcbf', endColorstr='#0a0809',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* 24work.blogspot.com */
</style>

<script type='text/javascript'>
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
var postperpage=5;
var numshowpage=3;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';
</script>
<script src='http://bloggertrix.googlecode.com/files/bloggertrix.js' type='text/javascript'></script>
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->


Style 2 Green
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->
<style type="text/css">
#blog-pager{padding:5px 0 !important;}
.showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #9dd53a; background: -moz-linear-gradient(top, #9dd53a 0%, #a1d54f 50%, #80c217 51%, #7cbc0a 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#9dd53a), color-stop(50%,#a1d54f), color-stop(51%,#80c217), color-stop(100%,#7cbc0a)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#9dd53a', endColorstr='#7cbc0a',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #6db3f2; background: -moz-linear-gradient(top, #6db3f2 0%, #54a3ee 50%, #3690f0 51%, #1e69de 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#6db3f2), color-stop(50%,#54a3ee), color-stop(51%,#3690f0), color-stop(100%,#1e69de)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#6db3f2', endColorstr='#1e69de',GradientType=0 ); } /*24work.blogspot.com */
.showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* 24work.blogspot.com */
</style>

<script type='text/javascript'>
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
var postperpage=5;
var numshowpage=3;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';
</script>
<script src='http://bloggertrix.googlecode.com/files/bloggertrix.js' type='text/javascript'></script>
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->

Style 3 Red
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->
#blog-pager{padding:5px 0 !important;}
.showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #f85032; background: -moz-linear-gradient(top, #f85032 0%, #f16f5c 50%, #f6290c 51%, #f02f17 71%, #e73827 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#f85032), color-stop(50%,#f16f5c), color-stop(51%,#f6290c), color-stop(71%,#f02f17), color-stop(100%,#e73827)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#f85032', endColorstr='#e73827',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #aebcbf; background: -moz-linear-gradient(top, #aebcbf 0%, #6e7774 50%, #0a0e0a 51%, #0a0809 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#aebcbf), color-stop(50%,#6e7774), color-stop(51%,#0a0e0a), color-stop(100%,#0a0809)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#aebcbf', endColorstr='#0a0809',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* 24work.blogspot.com */
</style>
<script type='text/javascript'>
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
var postperpage=5;
var numshowpage=3;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';
</script>
<script src='http://bloggertrix.googlecode.com/files/bloggertrix.js' type='text/javascript'></script>
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->Style 4 Orange
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->
<style type="text/css">
#blog-pager{padding:5px 0 !important;}
.showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #ffb76b; background: -moz-linear-gradient(top, #ffb76b 0%, #ffa73d 50%, #ff7c00 51%, #ff7f04 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffb76b), color-stop(50%,#ffa73d), color-stop(51%,#ff7c00), color-stop(100%,#ff7f04)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffb76b', endColorstr='#ff7f04',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #9dd53a; background: -moz-linear-gradient(top, #9dd53a 0%, #a1d54f 50%, #80c217 51%, #7cbc0a 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#9dd53a), color-stop(50%,#a1d54f), color-stop(51%,#80c217), color-stop(100%,#7cbc0a)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#9dd53a', endColorstr='#7cbc0a',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* 24work.blogspot.com */
.showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* 24work.blogspot.com */
.showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* 24work.blogspot.com */
</style>

<script type='text/javascript'>
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
var postperpage=5;
var numshowpage=3;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';
</script>
<script src='http://bloggertrix.googlecode.com/files/bloggertrix.js' type='text/javascript'></script>
<!-- StylishPage Navigation Widget For Blogger By http://bloggertrix.com -->


7. Now save your HTML/Javascript'.

ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. တုန္႕ျပန္မွဳအေနနဲ႕ fb like ေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါေနာ္.. တတ္စြမ္းသမွ် ေတြ႕ ရွိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေနပါ့မယ္...။ အဆင္မေျပတာမ်ားရွိခဲ့ပါက...cbox မွာ ေျပာခဲ့ၾကပါေနာ္..
<<<မန္ဘာ၀င္ျပီး...Fb Like ျခင္းျဖင့္ အားေပးၾကပါေနာ္>>>
ေအာင္ေအာင္(မကစ) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေနရာေလးမ်ားကိုလာလည္ၾကပါ။
လယ္တီေျမသား www.ledimyethar.com
ဘေလာ့ခရီးသည္ http://aungsanmks.blogspot.com/
ဓမၼႏွင့္စာေပနန္းေတာ္ http://ninilayy.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment