What is Professional Blogging and How to? [ 2 ]ဘေလာ့ဂ္ ျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ တို႔၏ အေရးပါမႈ အဆင့္အတန္း
Open Diary, LiveJournal, Blogger.com, ႏွင့္ WordPress.com စတဲ့ Blogging Community ႀကီးေတြရဲ့ လ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ကြဲ ႀကီးထြားမႈ ေတြနဲ႔ အတူ Internet တစ္ခြင္လံုး မွာလည္း ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြ မိုးဦးက် မိႈေတြလို အၿပိဳင္းၿပိဳင္း ေပါက္ေရာက္ လာခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိ ၀ါသနာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို မွ်ေ၀ လိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ေရး၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိရဲ့ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္က ကိစၥရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရာအျဖစ္ေရး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္ႏွင့္ ကိုယ့္မိသားစုအေၾကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေၾကာင္း စတာေတြကို မွတ္တမ္း မွတ္ရာ၊ ဒိုင္ယာရီ အေနနဲ႔ေရး၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ယခင္ ကတည္းက ဓာတ္ခံရွိခဲ့တဲ့ စာ၊ ကဗ်ာ စတဲ့ အႏုပညာ ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္တိုင္စာစီ၊ ကိုယ္တိုင္ တည္းျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရတဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေရး စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ ေတြကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကမာၻ အရပ္ရပ္ကလူေတြ ေရးသား လာခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။
အဲဒီလို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံေတြနဲ႔ ေရးသားလာခဲ့ၾကတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။
 1. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ (Personal)
 2. သတင္းဆိုင္ရာ (News)
 3. အတင္းအဖ်င္းဆိုင္ရာ (Gossip)
 4. ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ (Polities)
 5. နည္းပညာဆိုင္ရာ (Technology)
 6. အေထြေထြ ႏွင့္ (General)
 7. အျခား (Other)
Modern Life က ၂၀၀၆ ႏို၀င္ဘာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ရဲ့ အလိုအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ဘေလာ့ဂ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခား ေဖာ္ျပၿပီး ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အေျချပဳ ဆန္းစစ္ရာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကေတာ့ ေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ သံုးစြဲေသာ ဘေလာ့ဂ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၊ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား၊ ေနာက္ခံအေရာင္ အသံုးျပဳမႈ အစရွိတာတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
၁။ အသံုးျပဳေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အလိုက္
အဲဒီ ၂၀၀၆ ကာလက Moveable Type က ၁၅ ရာႏႈန္းနဲ႔ ဦးေဆာင္ကာ၊ WordPress က ဒုတိယလိုက္လို႔၊ Blogger.Com ကေတာ့ စတုတၳေနရာ အျဖစ္နဲ႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ( လက္ရွိမွာေတာ့ WordPress က ဦးေဆာင္သူ၊ Blogger.Com က ဒုတိယ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ :) )
၂။ ေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္
ဒီေနရာမွာေတာ့ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ဆိုတဲ့ က႑ကို ေရးသားၾကသူအမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြက ဒုတိယလိုက္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားက တတိယေနရာ လိုက္ပါတယ္။
၃။ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား အလိုက
အဂၤလိပ္ လိုေရးသားၾကသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကား တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ၾကည့္ရင္ ဂ်ပန္က ဒုတိယလိုက္ပါတယ္။ လူဦးေရ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တရုတ္က စတုတၳေနရာမွာပါ။ (Apprenticeship ေျပာခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္တစ္ခု နဲ႔လည္း သြား တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။)
၄။ ေနာက္ခံအေရာင္ အသံုးျပဳမႈ အလိုက္
ဘေလာ့ဂ္ ေတြရဲ့ ေနာက္ခံ အေရာင္ အသံုးျပဳမႈမွာေတာ့ အျဖဴေရာင္ က ပထမေနရာ နဲ႔ ဗိုလ္စြဲပါတယ္။
ဒါကေတာ့ Modern Life ရဲ့ ၂၀၀၆ က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ရဲ့ အလိုအရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းတစ္ရပ္ထက္ ပိုမို Update ျဖစ္တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကိုေတာ့ Problogger က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ ေကာက္ယူ ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီ စာရင္း မွာကေတာ့ မိမိ ေရးသားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို လိုက္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း ဆိုတဲ့ စစ္တမ္း တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ဘာသာစကား၊ အသံုးျပဳတဲ့ အေရာင္ စတဲ့အရာေတြ ေတာ့ မပါ၀င္ပါဘူး။ အမ်ိဳးအစားေတြ ကေတာ့ Modern Life ကထက္ ပိုမိုစံုလင္စြာ ခြဲျခား ထားတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ Problogger ရဲ့ စစ္တမ္းကို ဒီေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
အထက္ပါ စစ္တမ္း (၂) ရပ္ အရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘေလာ့ဂ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈံးႏွင့္ အတူ ႀကီးထြား ရွင္သန္ လာတဲ့ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်ိဳးဟာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ၊ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းေလာက္ အျဖစ္ အသံုးျပဳရံုသာမကပဲ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနၾကတယ္ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အင္တာနက္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အားကစား၊ ေၾကာ္ျငာက႑ စတဲ့ အသီးသီးေသာ က႑ႀကီးေတြမွာ ၀ဘ္ဘေလာ့ဂ္ေတြကို အစြမ္းထက္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးခ်လာခဲ့ ၾကတာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အလြန္ သက္တမ္းမ်ားက စတင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ဘေလာ့ဂ္ ေလာကႀကီး ႀကီးထြားရွင္သန္လာျခင္း ႏွင့္ အတူ သူရဲ့ ႀကီးက်ယ္ အစြမ္းထက္မႈ ကို အင္တာနက္ကမာၻရဲ့ လူသားတို႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီးသကာလမွာ Blog ေလာကအတြက္ အသံုးအႏႈန္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ Blog ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္မ်ား စတာေတြ ပါ သီးသန္႔ အေနနဲ႔ ေပၚထြက္လာ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ Blog ေတြကေနတဆင့္လည္း Blogging သင္ခန္းစာမ်ားကို ပို႔ခ်ရင္း ကမာၻအရပ္ရပ္မွာပါ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Blogger University ႀကီးေတြလို႔ ေျပာလို႔ရေအာင္ ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားတဲ့ Blog ႀကီးေတြ ေပၚလာတာလည္း မနည္းလွပါဘူး။
အမွန္တစ္ကယ္လည္း ဘေလာ့ဂ္ဆိုတဲ့ ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်ိဳးဟာ ျပဳလုပ္ဖန္တီးရန္ လြယ္ကူသေလာက္ အသံုးခ်သူရဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာ၊ ေဒသႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ကို သိရွိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ စတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚကို မွီခိုၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကို အစြမ္းထက္ လက္နက္ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘေလာ့ဂ္ေတြကို ကြန္ယက္သဖြယ္ ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘေလာ့ဂ္ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မ်ား အျဖစ္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ေနျခင္းကို Wikipedia စာမ်က္ႏွာ က တစ္ဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာမ်ား မွာလည္း ဘေလာ့ဂ္ ေတြရဲ့ စြမ္းပကားကို ဘယ္လို အသံုးခ် ေနၾကတယ္ဆိုတာ ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမွာေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ ရဲ့ မူရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ အရ သာမန္ အေပ်ာ္တမ္း ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားျခင္းမွ သည္ ေရးသားသမွ် အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို တစ္စံုတစ္ခုကို စူးစိုက္ေရးသားၿပီး ဖတ္သူတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ ရရွိေစတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားၿပီးသကာလ ထို ဘေလာ့ဂ္ဂင္းမွ တစ္ဆင့္ ထိေရာက္တဲ့ အပို၀င္ေငြ၊ ျပင္ပ ၀င္ေငြ ရရွိေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဦးစားေပး ေျပာဆိုသြား လိုပါတယ္။
အမွန္ပါပဲ။ အေပ်ာ္တမ္း ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြကေန တဆင့္ လစဥ္ ေဒၚလာ ေထာင္ခ်ီ၊ ေသာင္းခ်ီရေနတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသူေတြ တစ္ကယ္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ အေနနဲ႔ ကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားျခင္းဟာ သူတို႔ အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္တစ္ဖက္၊ ေက်ာင္းတစ္ဖက္၊ အလုပ္တစ္ဖက္လုပ္ ရင္းကေနလဲ ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားျခင္းကေန အပို၀င္ေငြ ရွာေဖြေနၾကသူေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ဒီေန႔ ေခတ္ မ်က္ေမွာက္ ကမာၻရဲ့ ဘေလာ့ဂ္တို႔၏ အေရးပါမႈကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားျခင္းကေန သူတို႔ အပို ၀င္ေငြေတြ ဘယ္လို ရွာေနၾကသလဲ..???
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္…
Ref;
 1. Wikipedia
 2. Problogger
 3. Modern Life
 4. John Chow

သည္ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ဖို႕ က်ေနာ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ ျကာပါျပီဗ်ာ.. စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြနဲ႕ ျကိဳးစားထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ျမင္ဆရာ kp-3 ကိုအားက်မိလို႕ပါ။ အားေပးမွဳကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ပါ။ တုန္ျပန္မွဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕...စကားေလးတစ္ခြန္းဘဲ ခ်န္ခဲ့ရင္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေအာင္ေအာင္(မကစ) www.ledimyethar.com www.depelyin.co.cc www.aungkyaw.com

0 comments:

Post a Comment