ဘေလာ့မွာSmooth-Navigational-Menu-ေလးသံုးခ်င္၇င္ဘေလာ့မွာ Smooth-Navigational-Menu- သံုခ်င္တဲ့ဘေလာ့ဂါမိတ္ေဆြေတြအတြက္ပါအ၇မ္းရွင္းပါတယ္၊ က်ေနာ္ေအာက္မွာပံုနဲ႕တကြျပထားေပးပါတယ္၊ဒီ Smooth-Navigational-Menu ကႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္ !! တစ္ခုကအလ်ွာလိုက္နွင့္ေဒါင္လိုက္ေပါ့ေနာ္၊တစ္ခုထဲမွာလင့္ခ္ေတြကိုအမ်ားၾကီးထည့္လို႕၇ပါတယ္။
ဘေလာ့ဆိုက္ဘားမွာထည့္ဒါထက္ပိုျပီးၾကည့္လို႕လည္းလွတာေပါ့ေနာ္၊က်ေနာ္ေအာက္မွာသြားၾကည့္လို႕ ၇ေအာင္လည္း DEMO လင့္ခ္လည္းေပးထားပါတယ္။အခုက်ေနာ္သံုေနတဲ့ Navigational-Menu ကလည္း က်ေနာ္စိတ္တိုင္းက်လုပ္ထားတာပါ၊ Menu maker ကေနၾကိဳက္၇င္လည္းေျပာၾကပါ၊ တင္ေပးဖို႕စိတ္ကူးထားပါတယ္၊မအားေသးလို႕ပါ ။
၁။Layout

၂။Edit HTML

ေအာက္က Code ကိုရွာ။

 1. <head>  
ေတြ႕ျပီဆို၇င္ေအာက္မွာ ေအာက္က Code ကိုထည့္လိုက္ပါ၊၊

 1. <link href='http://www.ibizeye.com/Menu-in-Blogger/dropdown-menu-blogger/ddsmoothmenu.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>  
 2. <link href='http://www.ibizeye.com/Menu-in-Blogger/dropdown-menu-blogger/ddsmoothmenu-v.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>  
 3. <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js' type='text/javascript'/>  
 4. <script src='http://www.ibizeye.com/Menu-in-Blogger/dropdown-menu-blogger/ddsmoothmenu.js' type='text/javascript'>  
 5. /*********************************************** 
 6. * Smooth Navigational Menu- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com) 
 7. * This notice MUST stay intact for legal use 
 8. * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code 
 9. ***********************************************/  
 10. </script>  
 11. <script type='text/javascript'>  
 12. ddsmoothmenu.init({  
 13.  mainmenuid: "smoothmenu1"//menu DIV id  
 14.  orientation: 'h'//Horizontal or vertical menu: Set to "h" or "v"  
 15.  classname: 'ddsmoothmenu'//class added to menu's outer DIV  
 16.  //customtheme: ["#1c5a80", "#18374a"],  
 17.  contentsource: "markup" //"markup" or ["container_id", "path_to_menu_file"]  
 18. })  
 19. ddsmoothmenu.init({  
 20.  mainmenuid: "smoothmenu2"//Menu DIV id  
 21.  orientation: 'v'//Horizontal or vertical menu: Set to "h" or "v"  
 22.  classname: 'ddsmoothmenu-v'//class added to menu's outer DIV  
 23.  //customtheme: ["#804000", "#482400"],  
 24.  contentsource: "markup" //"markup" or ["container_id", "path_to_menu_file"]  
 25. })  
 26. </script>  
၃။ Save Setting ကိုႏိုပ္လိုက္ပါ။

၄။Layout

၅။Page Element

၆။Add a gadget သြားမယ္၊ေအာက္က

၇။Html/java script မွာေအာက္က Code ကိုထည့္လိုက္ပါ။

ေအာက္မွာနွစ္ခုစလံုးေပးထားပါတယ္ၾကိဳက္တဲ့ဟာကိုယူသံုးၾကပါ။

ဒါကေတာ့အလ်ွာလိုက္ရဲ႕ Code ပါ။

 1. <div id="smoothmenu1" class="ddsmoothmenu">  
 2. <ul>  
 3. <li><a href="http://www.dynamicdrive.com">Item 1</a></li>  
 4. <li><a href="#">Folder 0</a>  
 5.   <ul>  
 6.   <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>  
 7.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 8.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 9.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 10.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 11.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 12.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 13.   </ul>  
 14. </li>  
 15. <li><a href="#">Folder 1</a>  
 16.   <ul>  
 17.   <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>  
 18.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 19.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 20.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 21.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 22.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 23.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 24.   </ul>  
 25. </li>  
 26. <li><a href="#">Item 3</a></li>  
 27. <li><a href="#">Folder 2</a>  
 28.   <ul>  
 29.   <li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>  
 30.   <li><a href="#">Folder 2.1</a>  
 31.     <ul>  
 32.     <li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li>  
 33.     <li><a href="#">Sub Item 2.1.2</a></li>  
 34.     <li><a href="#">Folder 3.1.1</a>  
 35.   <ul>  
 36.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.1</a></li>  
 37.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.2</a></li>  
 38.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.3</a></li>  
 39.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.4</a></li>  
 40.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.5</a></li>  
 41.   </ul>  
 42.     </li>  
 43.     <li><a href="#">Sub Item 2.1.4</a></li>  
 44.     </ul>  
 45.   </li>  
 46.   </ul>  
 47. </li>  
 48. <li><a href="http://www.dynamicdrive.com/style/">Item 4</a></li>  
 49. </ul>  
 50. <br style="clear: left" />  
 51. </div>  
ဒါကေတာ့ေဒါင္လိုက္ရဲ႕ Code ပါ။

 1. <div id="smoothmenu2" class="ddsmoothmenu-v">  
 2. <ul>  
 3. <li><a href="http://www.dynamicdrive.com">Item 1</a></li>  
 4. <li><a href="#">Folder 0</a>  
 5.   <ul>  
 6.   <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>  
 7.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 8.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 9.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 10.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 11.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 12.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 13.   </ul>  
 14. </li>  
 15. <li><a href="#">Folder 1</a>  
 16.   <ul>  
 17.   <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>  
 18.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 19.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 20.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 21.   <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>  
 22.   <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>  
 23.   <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>  
 24.   </ul>  
 25. </li>  
 26. <li><a href="#">Item 3</a></li>  
 27. <li><a href="#">Folder 2</a>  
 28.   <ul>  
 29.   <li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>  
 30.   <li><a href="#">Folder 2.1</a>  
 31.     <ul>  
 32.     <li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li>  
 33.     <li><a href="#">Sub Item 2.1.2</a></li>  
 34.     <li><a href="#">Folder 3.1.1</a>  
 35.   <ul>  
 36.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.1</a></li>  
 37.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.2</a></li>  
 38.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.3</a></li>  
 39.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.4</a></li>  
 40.       <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.5</a></li>  
 41.   </ul>  
 42.     </li>  
 43.     <li><a href="#">Sub Item 2.1.4</a></li>  
 44.     </ul>  
 45.   </li>  
 46.   </ul>  
 47. </li>  
 48. <li><a href="http://www.dynamicdrive.com/style/">Item 4</a></li>  
 49. </ul>  
 50. <br style="clear: left" />  
 51. </div>  
၈။ Save ႏိုပ္လိုက္ပါ။ျပီးပါျပီ။။။။

 ဆရာ kp3 မွ.....
သည္ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ဖို႕ က်ေနာ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ ျကာပါျပီဗ်ာ.. စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြနဲ႕ ျကိဳးစားထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ျမင္ဆရာ kp-3 ကိုအားက်မိလို႕ပါ။ အားေပးမွဳကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ပါ။ တုန္ျပန္မွဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕...စကားေလးတစ္ခြန္းဘဲ ခ်န္ခဲ့ရင္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေအာင္ေအာင္(မကစ) www.ledimyethar.com www.depelyin.co.cc www.aungkyaw.com

0 comments:

Post a Comment