မိမိဘေလာ့အတြက္ Share ေဘာင္ေလးထည့္ၾကမယ္ဒီေဘာင္ေလးပါ ေအာက္ကေနလိုက္ေနတာေလကြန္ေတာ္ဆိုက္မွာၾကည့္
ဒါေလးေပါ့ဟီး ...........လြယ္တယ္ေနာ္.........
လုပ္နည္းေလးဆက္ဖတ္သြားလိုက္ပါ..........
1 အေနန  ဲ့Blogger Dashboard


2. အဲကေနတဆင့္  Desing  ကုိသြား


3. Add a Gadget  ကုိနွိတ္လိုက္ပါ  Box ေလးေပၚလာမယ္

4. ေအာက္က Cod ကို HTML/Java Scrip  မွာထည့္ျပီ   save  လိုက္ပါ
အဆင္ေျပၾကပါေစ.
5/    ေအာက္က ပုံအတိုင္းေတြ႕ ျမင္ရပါမည္.....အဆင္ေျပၾကပါေစ...

.<script type="text/javascript">

<!--//

function tb9_makeArray(n){

    this.length = n;

    return this.length;

}

tb9_messages = new tb9_makeArray(4);

tb9_messages[0] = ":: net::";

tb9_messages[1] = "-=t=-";

tb9_messages[2] = "har";

tb9_messages[3] = "lay";

tb9_messages[4] = " ledimyethar";

tb9_rptType = 'infinite';

tb9_rptNbr = 5;

tb9_speed = 75;

tb9_delay = 2000;

var tb9_counter=1;

var tb9_currMsg=0;

var tb9_timerID = null

var tb9_bannerRunning = false

var tb9_state = ""

tb9_clearState()

function tb9_stopBanner() {  

    if (tb9_bannerRunning)      

    clearTimeout(tb9_timerID)  

    tb9_timerRunning = false

}

function tb9_startBanner() {  

    tb9_stopBanner()  

    tb9_showBanner()

}

function tb9_clearState() {  

    tb9_state = ""  

    for (var i = 0; i < tb9_messages[tb9_currMsg].length; ++i) {      

        tb9_state += "0"  

    }

}

function tb9_showBanner() {  

if (tb9_getString()) {      

    tb9_currMsg++      

    if (tb9_messages.length <= tb9_currMsg)    {      

        if ((tb9_rptType == 'finite') && (tb9_counter==tb9_rptNbr)){

            tb9_stopBanner();

            return;

        }

        tb9_counter++;

        tb9_currMsg=0;

    }

    tb9_clearState()      

    tb9_timerID = setTimeout("tb9_showBanner()", tb9_delay)  

}

else {      

    var tb9_str = ""      

for (var j = 0; j < tb9_state.length; ++j) {          

    tb9_str += (tb9_state.charAt(j) == "1") ? tb9_messages[tb9_currMsg].charAt(j) : "___"      

}      

document.title = tb9_str      

tb9_timerID = setTimeout("tb9_showBanner()", tb9_speed)  

}

}

function tb9_getString() {  

    var full = true  

    for (var j = 0; j < tb9_state.length; ++j) {      

        if (tb9_state.charAt(j) == 0)          

            full = false  

        }  

    if (full) return true  

    while (1) {      

        var num = tb9_getRandom(tb9_messages[tb9_currMsg].length)      

        if (tb9_state.charAt(num) == "0")          

            break  

    }  

    tb9_state = tb9_state.substring(0, num) + "1" + tb9_state.substring(num + 1, tb9_state.length)  

    return false

}

function tb9_getRandom(max) {  

    var now = new Date()      

    var num = now.getTime() * now.getSeconds() * Math.random()  

    return num % max

}

tb9_startBanner()

// -->

</script>

<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function shake(n) {
if (parent.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {
window.moveBy(0,-20);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);}}}}
//  End -->

</script><script src="http://sharebar.addthiscdn.com/v1/sharebar.js" type="text/javascript"></script>

<div class="addthis_sharebar_config" style="display:none;">
 * username: http://aungsanmks.blogspot.com/
</div>

သည္ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ဖို႕ က်ေနာ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ ျကာပါျပီဗ်ာ.. စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြနဲ႕ ျကိဳးစားထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ျမင္ဆရာ kp-3 ကိုအားက်မိလို႕ပါ။ အားေပးမွဳကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ပါ။ တုန္ျပန္မွဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕...စကားေလးတစ္ခြန္းဘဲ ခ်န္ခဲ့ရင္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေအာင္ေအာင္(မကစ) www.ledimyethar.com www.depelyin.co.cc www.aungkyaw.com

1 comments:

Post a Comment