ဘေလာ့မွာ Page Number လွလွေလးထည့္ခ်င္ရင္
ဒါေလးကေတာ့ ဒီဇိုင္းေလးက ဆန္းလို႔ ထပ္တင္လိုက္တာပါ။ ႀကိဳက္တာသံုးလို႔ ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ထည့္နည္းေလးကလည္း မခက္ပါဘူး .. ေအာက္က အဆင့္ေတြအတိုင္းတစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္သြားရံုပါပဲ..


က်ေနာ္တို႔ ဒါေလးကို ထည့္မယ္ဆိုရင္.. ထံုးစံအတိုင္း Blogger.com ကိုေတာ့ Sign in လုပ္ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ Layout tab ထဲက Edit HTML ကို သြားရပါမယ္။ တန္းပလိတ္ကို backup လုပ္ဖို႔လည္း မေမ့နဲ႔အံုးေနာ္..

ၿပီးရင္ ေအာက္က Code ကို ရွာလိုက္ပါ။

]]></b:skin>


ေတြ႔ၿပီ ဆိုရင္ ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့ Code ေတြကို သူ႕ရဲ႕အေပၚမွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါ။.showpageArea {
padding : 10px;
color : #003366;
text-align : left;
width : 530px;
}
.showpageArea a {
float : left;
background : url(http://img2.pict.com/96/d6/a0/560d85d87b7c3fea73e4f41131/y4c23/backbutton.gif) no-repeat 0 0;
text-align : center;
width : 127px;
height : 42px;
text-align : center;
display : block;
margin : 0 5px;
color : #333;
padding-top : 6px;
}
.showpageArea a:hover {
color : #333;
margin : 0 5px;
padding-top : 6px;
}
.showpageNum a {
background : url(http://img2.pict.com/56/25/a3/e5bd7a9aee1773cf20cd242307/UUzOf/pagenum.gif) no-repeat 0 0;
width : 37px;
height : 42px;
display : block;
text-align : center;
float : left;
margin : 0 5px;
padding-top : 6px;
text-decoration : none;
color : #333;
}
.showpageNum a:hover {
background : url(http://img2.pict.com/fb/78/73/0fd48455927b7543953f6f1637/KG3bY/pagenum.gif) no-repeat 0 100%;
color : #fff;
}
.showpagePoint {
background : url(http://img2.pict.com/fb/78/73/0fd48455927b7543953f6f1637/KG3bY/pagenum.gif) no-repeat 0 100%;
width : 37px;
height : 42px;
display : block;
float : left;
text-align : center;
margin : 0 5px;
padding-top : 6px;
font-weight : bold;
color : #fff;
}
.showpageNum a:link, .showpage a:link {
text-decoration : none;
color : #cc0000;
}


ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ ေအာက္က code ကိုရွာလိုက္ပါ။
ရွာဖို႕ လြယ္ကူေအာင္  Ctrl နဲ႕ F ကိုတြဲကလစ္ပါ  သူကကူညီမွာပါ...
</body>


ေတြ႔ရင္ ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့ Code ကို သူ႕ရဲ႕ အေပၚမွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါ။

<script style='text/javascript'>
var pageCount=5;
var displayPageNum=2;
var upPageWord=&quot;Previous&quot;;
var downPageWord=&quot;Next&quot;;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var home_page_url=location.href;function showpageCount(json){var thisUrl=home_page_url;var htmlMap=new Array();var thisNum=1;var postNum=1;var itemCount=0;var fFlag=0;var eFlag=0;var html='';var upPageHtml='';var downPageHtml='';for(var i=0,post;post=json.feed.entry[i];i ){var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19) post.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);var title=post.title.$t;if(title!=''){if(itemCount==0||(itemCount%pageCount==(pageCount-1))){if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1){thisNum=postNum}if(title!='')postNum ;htmlMap[htmlMap.length]='/search?updated-max=' timestamp '&max-results=' pageCount}}itemCount }for(var p=0;p<htmlMap.length;p ){if(p>=(thisNum-displayPageNum-1)&&p<(thisNum displayPageNum)){if(fFlag==0&&p==thisNum-2){if(thisNum==2){upPageHtml='<span class="showpage"><a href="/">' upPageWord '</a></span>'}else{upPageHtml='<span class="showpage"><a href="' htmlMap[p] '">' upPageWord '</a></span>'}fFlag }if(p==(thisNum-1)){html ='<span class="showpagePoint">' thisNum '</span>'}else{if(p==0){html ='<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>'}else{html ='<span class="showpageNum"><a href="' htmlMap[p] '">' (p 1) '</a></span>'}}if(eFlag==0&&p==thisNum){downPageHtml='<span class="showpage"> <a href="' htmlMap[p] '">' downPageWord '</a></span>';eFlag }}}if(thisNum>1){html='' upPageHtml ' ' html ' '}html='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages (' (postNum-1) ')</span>' html;if(thisNum<(postNum-1)){html =downPageHtml}if(postNum==1)postNum ;html ='</div>';var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");if(postNum<=2){html=''}for(var p=0;p<pageArea.length;p ){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function showpageCount2(json){var thisUrl=home_page_url;var htmlMap=new Array();var isLablePage=thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;var thisLable=isLablePage?thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/") 14,thisUrl.length):"";thisLable=thisLable.indexOf("?")!=-1?thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")):thisLable;var thisNum=1;var postNum=1;var itemCount=0;var fFlag=0;var eFlag=0;var html='';var upPageHtml='';var downPageHtml='';var labelHtml='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/' thisLable '?&max-results=' pageCount '">';var thisUrl=home_page_url;for(var i=0,post;post=json.feed.entry[i];i ){var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19) post.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);var title=post.title.$t;if(title!=''){if(itemCount==0||(itemCount%pageCount==(pageCount-1))){if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1){thisNum=postNum}if(title!='')postNum ;htmlMap[htmlMap.length]='/search/label/' thisLable '?updated-max=' timestamp '&max-results=' pageCount}}itemCount }for(var p=0;p<htmlMap.length;p ){if(p>=(thisNum-displayPageNum-1)&&p<(thisNum displayPageNum)){if(fFlag==0&&p==thisNum-2){if(thisNum==2){upPageHtml=labelHtml upPageWord '</a></span>'}else{upPageHtml='<span class="showpage"><a href="' htmlMap[p] '">' upPageWord '</a></span>'}fFlag }if(p==(thisNum-1)){html ='<span class="showpagePoint">' thisNum '</span>'}else{if(p==0){html=labelHtml '1</a></span>'}else{html ='<span class="showpageNum"><a href="' htmlMap[p] '">' (p 1) '</a></span>'}}if(eFlag==0&&p==thisNum){downPageHtml='<span class="showpage"> <a href="' htmlMap[p] '">' downPageWord '</a></span>';eFlag }}}if(thisNum>1){if(!isLablePage){html='' upPageHtml ' ' html ' '}else{html='' upPageHtml ' ' html ' '}}html='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages (' (postNum-1) ')</span>' html;if(thisNum<(postNum-1)){html =downPageHtml}if(postNum==1)postNum ;html ='</div>';var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");if(postNum<=2){html=''}for(var p=0;p<pageArea.length;p ){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}var thisUrl=home_page_url;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/") 14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/") 14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}var home_page="/";if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1&&thisUrl.indexOf(".html")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){document.write('<script src="' home_page 'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')}else{document.write('<script src="' home_page 'feeds/posts/full/-/' lblname1 '?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')}}
//]]>
</script>


ၿပီးရင္ေတာ့ Save Template လုပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆို စာမ်က္ႏွာ ထည့္တဲ့ widget ထည့္လို႔ၿပီးသြားပါၿပီ။ အထက္မွာ အနီေရာင္နဲ႔ ျပထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ကိုယ့္ဘေလာ့တန္းပလိတ္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ႏိုင္သလို ပံုေတြရဲ႕ link ေတြကိုလည္း ကိုႀကိဳက္သလို ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ာ...သည္ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ဖို႕ က်ေနာ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ ျကာပါျပီဗ်ာ.. စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြနဲ႕ ျကိဳးစားထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ျမင္ဆရာ kp-3 ကိုအားက်မိလို႕ပါ။ အားေပးမွဳကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ပါ။ တုန္ျပန္မွဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕...စကားေလးတစ္ခြန္းဘဲ ခ်န္ခဲ့ရင္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေအာင္ေအာင္(မကစ) www.ledimyethar.com www.depelyin.co.cc www.aungkyaw.com

0 comments:

Post a Comment